Samenvatting hoorzitting Clinton Young

Clinton Young Foundation > Nieuws > Geen onderdeel van een categorie > Samenvatting hoorzitting Clinton Young
  • Opmerkingen: 0
  • Geplaatst door: Clinton Young Foundation

Op maandag 25 januari 2021 heeft de langverwachte hoorzitting in de doodstrafzaak van Clinton Young plaatsgevonden. Zowel de verdediging als de Staat zijn overeengekomen om tijdens deze hoorzitting alleen de rol van de Assistent Officier van Justitie Ralph Petty te behandelen.

Aanwezige partijen:
– Clinton Young
– Clintons verdediging
– De rechter
– De Officier van Justitie en zijn team

De hoorzitting gaat over het feit dat de toenmalige rechter, rechter Hyde, Ralph Petty betaalde om als juridisch adviseur aan Clintons zaak te werken, terwijl Petty tegelijkertijd als Assistent Officier van Justitie aan Clintons vervolging werkte (vanaf 2001).

Als gevolg van het vijfde verzoek om heropening van de zaak, heeft de Court of Criminal Appeals (CCA) de zaak heropent op grond van de volgende drie claims:
– Petty’s handelen heeft Clinton Youngs recht op een eerlijk proces geschonden;
– Judge Hyde had onbevoegd moeten worden verklaard of zichzelf moeten terugtrekken;
– Doordat de professionele relatie tussen Petty en Judge Hyde niet openbaar is gemaakt, is het recht op een eerlijk proces geschonden.

Ralph Petty zal niet getuigen. In december 2020 heeft Petty een brief gestuurd waarin hij de partijen heeft laten weten dat hij wegens gezondheidsproblemen niet in staat is om te getuigen. Ook heeft Petty laten weten dat als hij zou getuigen, hij zich op zijn zwijgrecht zou beroepen.

De verdediging roept de eerste getuige op.

GETUIGE RUSSEL MALM
Getuige Russel Malm werkt sinds 1997 als advocaat voor de rechtbank van Midland. In deze hoedanigheid adviseert hij rechterlijke ambtenaren over hun juridische plichten en schrijft hij adviesmemo’s over verschillende juridische vraagstukken. In 2002 werd Malm gevraagd om een adviesmemo te schrijven over de vraag of Ralph Petty salaris mocht ontvangen voor de werkzaamheden die hij leverde voor de rechters (bestaande uit het schrijven van vonnissen en adviesmemo’s) in aanvulling op zijn salaris als Assistent Officier van Justitie. De vraag was of deze salarisbetaling de Grondwet zou schenden. Malm heeft vervolgens met rechter Hyde over deze kwestie gesproken. Ook denkt Malm met Ralph Petty over de kwestie te hebben gesproken. Malm heeft Judge Hyde gevraagd of deze werkzaamheden verband hielden met Petty’s werkzaamheden bij het Openbaar Ministerie (OM). Als de werkzaamheden voor de rechter te dicht bij Petty’s werkzaamheden voor het OM zouden liggen, dan zou dit een schending van de Grondwet opleveren en zou de constructie niet toegestaan zijn. Om Petty te kunnen betalen voor zijn werkzaamheden voor rechter Hyde, moest dit compleet gescheiden zijn van zijn werkzaamheden voor het OM.

Toch stond in Petty’s contract van het OM vermeld dat hij zijn juridische werkzaamheden voor de rechters van Midland zou voortzetten. Hieruit blijkt dat Ralph Petty hoogstwaarschijnlijk al werkzaam was voor de rechters toen Malm zijn adviesmemo schreef in 2002.

Dhr. Malm was in de veronderstelling dat Petty zijn werkzaamheden voor de rechters verrichtte in de rol als juridisch adviseur en niet in de hoedanigheid als openbaar aanklager. Petty heeft Malm op een bepaald moment geïnformeerd dat hij de rechters in zijn eigen tijd zou adviseren en buiten het OM om.

Malm concludeerde op basis van de informatie die hem bekend was, dat de werkzaamheden van Petty compleet gescheiden waren van zijn baan als Assistent Officier van Justitie en dat hij om deze reden betaald kon worden voor de werkzaamheden die hij voor de rechters verrichtte. Malm wist niet dat Petty werkzaamheden verrichte voor de rechters in zaken waarin hijzelf als Assistent Officier van Justitie optrad.

De verdediging roept Laura Nodolf op als getuige.

GETUIGE LAURA NODOLF
Getuige Laura Nodolf is ruim vier jaar werkzaam als Officier van Justitie voor Midland. Nodolf heeft de vervolging van Clinton overgenomen nadat haar voorganger was vertrokken. Tijdens een begrotingsproces in augustus 2019, ontdekte Nodolf de werkzaamheden van Petty voor de rechter in Clintons zaak. Zij zag in de administratie dat Ralph Petty een aanvullende vergoeding had ontvangen, bovenop zijn salaris voor het OM. Voor het raadplegen van de administratie was Nodolf niet bekend met het feit dat Petty salaris ontving van de rechtbank voor werkzaamheden aan Clintons zaak. Nodolf is hier nooit over geïnformeerd. Toen zij dit ontdekte was Petty niet meer werkzaam als Assistent Officier van Justitie in Midland. Petty is in juni 2019 gestopt met zijn baan vanwege zijn pensioen.

Het was algemeen bekend in Midland dat rechters Ralph Petty raadpleegden voor verschillende juridische kwesties. Petty stond bekend als “to-go-to law library” en iedereen ging voor dergelijke kwesties naar Petty. Niemand heeft ooit iets gezegd over salarisbetalingen die Petty ontving voor het geven van juridisch advies. Het was algemeen bekend dat men met juridische kwesties naar Ralph Petty ging. Hij wist veel over de wet- en regelgeving en gaf antwoorden die gebaseerd waren op de wet. Petty hield zich veel bezig met het beoordelen van jury instructies. Dit leidde niet tot bezorgdheid bij mw. Nodolf, omdat er voor zover haar bekend was geen ‘ex parte’ communicatie was (communicatie tussen twee partijen zonder de aanwezigheid van de andere partij).

Nodolf was kwaad toen ze Petty’s dubbelrol ontdekte in 2019, omdat veel mensen erg veel werk en toewijding in deze zaak hebben gestoken. Nodolf begreept direct wat de extra betalingen aan Petty betekende. Ze wist dat het de juiste beslissing was om zichzelf terug te trekken als Officier van Justitie. Op dezelfde dag heeft Nodolf Assistent Officier van Justitie Eric Kalenak gebeld en hebben zij gesproken over de shock van deze onverwachte ontdekking. Ook hebben zij gesproken over de vervolgstappen. Zij wisten op dat moment niet precies wat er nog meer speelde.

Nodolf heeft meer dan 300 zaken onderzocht om te controleren of dit ook in andere zaken is gebeurd.

In oktober 2017 werd Ralph Petty vervangen als verantwoordelijke op Clintons zaak. Rond deze tijd was het vierde verzoek om heropening van de zaak ingediend. De beslissing om Petty van Clintons zaak te halen was al eerder gemaakt, omdat Petty een deadline had gemist. Hij miste de deadline om een reactie in te dienen op het vierde verzoek tot heropening bij de CCA. Op 17 oktober 2017 is die reactie alsnog ingediend.

Nodolf heeft David Page op 4 oktober 2017 verhoord. Petty was op de hoogte van dit verhoor, want Nodolf heeft hem dit verteld. Nodolf begreep dat de verdediging op de hoogte moest worden gebracht van dit verhoor, maar dat is niet direct gebeurd. Nodolf verwachtte dat Petty Clintons team hierover zou informeren. Rond 17 oktober 2017 kwam Nodolf erachter dat Petty dit nooit heeft gedaan. Nodolf heeft Clinton’s team pas op 25 oktober geïnformeerd, nadat Clinton al een uitstel van executie van de CCA had gekregen.

Nodolf wordt gevraagd waarom zij Clintons team niet direct heeft geïnformeerd over het verhoor toen zij wist dat Petty dit niet had gedaan. Nodolf geeft aan dat zij op dat moment al had verwacht dat Clintons executie zou worden uitgesteld. Zij wist dat het feit dat Petty niet tijdig had gereageerd op het herzieningsverzoek gevolgen zou hebben.

Recentelijk heeft Nodolf aan Petty gevraagd of het klopt dat hij door de rechters werd betaald. Petty heeft aangegeven dat dit inderdaad zo was en dat hij ervan overtuigd was dat hij dit in zijn eigen tijd deed en dit geen probleem vormde.

GETUIGE PAUL WILLIAMS
De verdediging roept Paul Williams op als getuige. Getuige Paul Williams De heer Williams was Clintons advocaat in 2002 en 2003. Williams wist dat Ralph Petty betrokken was bij Clintons zaak. Williams wist niet dat Petty ook adviesmemo’s schreef voor de rechters. Williams kwam er twee tot drie jaar geleden achter dat Petty tevens adviesmemo’s schreef voor de rechters. Dit waren “rechtbank roddels”. Williams geeft aan dat iedereen wist dat als er een herzieningsverzoek binnenkwam en de rechter hier een adviesmemo over wilde hebben, de rechter een overzicht van zijn beslissing aan Petty gaf en Petty het vonnis uiteindelijk schreef voor de rechter. De rechter ondertekende het vonnis vervolgens. Williams weet niet wanneer dit is begonnen en welke zaken het waren. Williams was in de veronderstelling dat Petty dit voor alle rechters deed.

Ralph Petty had een uitstekende reputatie in Midland. Hij stond bekend als een echte kenner van het recht en als een persoon waar men met juridische vragen naartoe ging.

Volgens Williams is het moeilijk te zeggen of Clinton daadwerkelijk is benadeeld door de adviezen van Petty aan rechter Hyde. Op het eerste gezicht ziet het er in ieder geval vreselijk uit. Williams weet niet of hij zelf een motie tot terugtrekking had ingediend als hij op de hoogte was van deze handelingen.

Hoewel het algemeen bekend was dat Petty de rechters in strafzaken adviseerde, was niet bekend dat Petty daar ook voor betaald werd, dat hij opdrachten van rechters ontving, of dat hij vanaf twee kanten aan dezelfde strafzaken werkte.

GETUIGE ERIC KALENAK
De verdediging roep Eric Kalenak op als getuige. Getuige Eric Kalenak Eric Kalenak is werkzaam als Assistent Officier van Justitie bij het Openbaar Ministerie van Midland. Hij heeft destijds met Ralph Petty gewerkt. Petty was de juridisch adviseur van het team dat verantwoordelijk was voor de vervolging van Clinton. Kalenak was er niet van op de hoogte dat Petty aan adviesmemo’s werkte voor de rechters in Clintons zaak. Hij was boos toen hij hoorde dat Petty dit in Clintons zaak had gedaan.

Petty was werkzaam als ‘de facto’ juridisch adviseur. Dit houdt in dat Petty voor de rechters werkte aan de herzieningsverzoeken die werden ingediend, terwijl hij tegelijkertijd hetzelfde werk voor het OM verrichtte.

Clintons zaak is niet de enige zaak waarin Petty als juridisch adviseur voor de rechters werkte. Er zijn meerdere zaken ontdekt en alle verdachten waarbij dit is gebeurd zijn hiervan op de hoogte gesteld. Volgens Kalenak moesten deze personen op de hoogte worden gebracht van het feit dat er een ethische kwestie speelde. Hij vond dat hij iets moest doen.

In die tijd verloor Laura Nodolf het vertrouwen in Petty’s vermogen om Clintons zaak voort te zetten en nam Kalenak het over. Laura Nodolf verloor het vertrouwen in Petty nadat de CCA Clintons executie had uitgesteld. Zij was teleurgesteld in de reactie die Petty had ingediend op Clintons vierde herzieningsverzoek.

Kalenak was op de hoogte van het verhoor van David Page en wist dat de verdediging hier niet over was geïnformeerd. Hij was ervan op de hoogte dat het verhoor van belang was voor de feiten in de zaak. Kalenak weet niet precies waarom het 20 dagen heeft geduurd voordat de verdediging hierover werd geïnformeerd. Hij geeft aan dat er op dat moment niemand echt de leiding had in de zaak. Petty was op dat moment wel verantwoordelijk voor de zaak, dus het was zijn verantwoordelijkheid om de tape van het verhoor met de verdediging te delen.

Nadat Kalenak de tape van het verhoor had geluisterd, heeft hij een kopie aan de verdediging gestuurd.

De Staat roept geen getuigen op.

WAT GEBEURT ER NU?
De griffier krijgt 20 werkdagen de tijd om de hoorzitting schriftelijk uit te werken. Daarna krijgen beide partijen (de verdediging en de Staat) nog de mogelijkheid om juridische stukken in te dienen. Het zou kunnen dat beide partijen dit gezamenlijk doen, omdat de Officier van Justitie al veel van de feiten heeft erkend. De rechter beveelt dit ook aan.

De juridische stukken van beide partijen moeten 20 werkdagen nadat het verslag is uitgewerkt zijn ingediend. Als alle stukken compleet zijn, zal de rechter een datum vaststellen voor een nieuwe hoorzitting.