Ons werk

Ons werk

Onze doelen

Belangenbehartiging

De Clinton Young Foundation komt op voor gevangenen met lange gevangenisstraffen, inclusief levenslange gevangenisstraffen en doodstraffen, in de Verenigde Staten, door:

* het vergroten van het maatschappelijk bewustzijn van de onrechtvaardigheden in het Amerikaanse strafrechtsysteem en het bevorderen van hervormingen;
* het genereren van (media-)aandacht voor geschonden mensenrechten, waaronder de rechten van gevangenen;
* het (laten) uitvoeren van onderzoek en doen van een herbeoordeling na het onherroepelijk worden van de veroordeling en opgelegde straf;
* het aanbieden van hulp bij resocialisatie en re-integratie na een langdurige gevangenisstraf;
* het aanbieden van hulp bij het aanvragen van vervroegde en voorwaardelijke invrijheidstelling.

Educatie en onderzoek

Ook educatie en onderzoek vormen een belangrijk deel van onze werkzaamheden. De Stichting houdt zich bezig met voorlichting over en onderzoek naar onrecht in het Amerikaanse strafrechtssysteem. Door middel van voorlichting over de doodstraf probeert de Stichting de maatschappelijke opinie ten aanzien van de doodstraf te veranderen en positieve veranderingen in het rechtssysteem te promoten. De Stichting wil dit doel te bereiken door:

* het doen van onderzoek en het publiceren van ten minste twee juridische artikelen per jaar, hetzij in Nederland, hetzij in de Verenigde Staten;
* het aansluiten bij gelijkaardige organisaties en te assisteren met hun onderzoeksprojecten;
* het verzorgen van lezingen en presentaties op een maandelijkse basis over het Amerikaanse rechtssysteem op middelbare scholen en universiteiten, zowel in Nederland als in de Verenigde Staten;
* het vergroten van het maatschappelijk bewustzijn ten aanzien van de onrechtvaardigheden in het Amerikaanse strafrechtssysteem via sociale media en de website van de Stichting.

Juridische bijstand

De Stichting biedt onafhankelijke juridische bijstand aan veroordeelden en, indien van toepassing, hun strafrechtadvocaten in gerechtelijke procedures, zowel voor als na het onherroepelijk worden van de veroordeling, en streeft naar vrijlating voor veroordeelden in toepasselijke zaken. De Stichting wil dit doel te bereiken door:

* het uitvoeren van onderzoek naar strafverlagende omstandigheden voor strafrechtadvocaten en hun cliënten;
* het assisteren van strafrechtadvocaten in een onafhankelijke juridische positie bij strafrechtelijke procedures.

Oprichting
De Stichting dankt haar naam aan Clinton Young, een terdoodveroordeelde man in Texas. Young kreeg de doodstraf voor twee moorden die hij naar de overtuiging van de Stichting niet kan hebben gepleegd. Clinton Young werd een eerlijk proces ontzegd door grof wangedrag van de Officier van Justitie in zijn zaak. Clintons zaak is helaas representatief voor veel strafzaken in Texas en in de Verenigde Staten, en laat zien dat er nog een lange weg te gaan is voordat het Amerikaanse strafrechtsysteem weer ‘rechtvaardig’ genoemd kan worden. In de tussentijd zullen we doorgaan met het helpen van mensen die vastzitten in het systeem.

De Clinton Young Foundation is in 2014 opgericht door Renate Bouwmeester. In 2017 sloot Merel Pontier zich bij de Stichting aan als medebestuurslid en in 2020 traden Anne-Sophie Scholtens, Emily Klair Bloom en Paul Bloom toe tot het bestuur. Samen vormen zij het dagelijks bestuur van de Stichting. Vanaf september 2020 is Merel niet langer bestuurslid maar ‘Legal Director’ en advocaat voor de Stichting. De Stichting staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 60425768.

Naast het bestuur heeft de Stichting een gemotiveerd team bestaande uit juristen, advocaten en marketingspecialisten.

De Stichting is niet gericht op het maken van winst en heeft in Nederland een ANBI-status. Stichtingen met een ANBI-status worden (streng) gecontroleerd door de Nederlandse Belastingdienst. Er zijn belastingvoordelen voor mensen die in Nederland belasting betalen en een donatie doen aan de Stichting. Deze belastingvoordelen gelden als aan alle algemene voorwaarden worden voldaan.

De Clinton Young Foundation staat voor betrouwbaarheid en transparantie. Wij vinden het belangrijk dat onze donateurs weten waarvoor hun geld gebruikt wordt. Daarom publiceren wij ieder jaar onze jaarrekening. Hierin is te lezen over hoeveel financiële middelen de Stichting beschikt en waar deze in grote lijnen voor worden gebruikt. Ook publiceren wij elke twee jaar een beleidsplan. In dit beleidsplan vertellen wij waar de Stichting voor staat, wat onze recente activiteiten zijn en welke activiteiten wij hebben gepland voor de toekomst.

Momenteel hebben wij onze jaarrekening en het beleidsplan alleen nog in het Nederlands gepubliceerd, maar wij streven ernaar om beide documenten in de nabije toekomst ook in het Engels te publiceren. Bij vragen over deze documenten, neem contact op met [email protected]