Clinton Young Foundation > Ons team > Renate Bouwmeester

Renate Bouwmeester

Renate Bouwmeester (mr.) heeft Management, Economie en Rechten gestudeerd in Enschede. Na haar afstuderen is ze begonnen met werken als jurist bij de gemeente. Dit is nog steeds haar huidige functie. Na het behalen van het diploma voor de Bachelor Rechtsgeleerdheid, begon Renate aan haar Masteropleiding Strafrecht aan de Open Universiteit. Jarenlang combineerde ze haar werk met haar studie. In 2017 studeerde Renate af.

Renate schrijft met Clinton sinds 2008, inmiddels al langer dan 10 jaar. Wat begon als een studieopdracht, resulteerde uiteindelijk in een jarenlange vriendschap. Renate schreef Clinton in eerste instantie als onderdeel van een persoonlijk onderzoek voor haar studie. Zij wilde weten wat de effecten waren van (langdurige) gevangenschap in de dodencellen. Renate wilde dit van een gevangene zelf horen en schreef Clinton een brief. Vele brieven zouden volgen. Inmiddels heeft Renate Clinton al talloze keren bezocht in de dodencel in Texas. Renate is een felle tegenstander van de doodstraf. Doordat ze Clinton bezocht, realiseerde Renate zich dat ze meer wilde doen voor terdoodveroordeelden. Dit heeft haar doen besluiten om in 2013 voor twee advocatenkantoren in New Orleans, Verenigde Staten, te gaan werken om zich daar als jurist in te zetten voor de verdediging van terdoodveroordeelden. Gedurende de periode in New Orleans heeft Renate aan veel doodstrafzaken gewerkt. Daarbij heeft ze belangrijk werk verricht voor cliënten met de doodstraf.

Na jaren met Clinton te hebben geschreven besloot Renate dat Clintons verhaal gedeeld moest worden. In 2014 nam Renate contact op met de Nederlandse documentairemaakster Jessica Villerius met het verzoek een documentaire te maken over de doodstraf en de zaak van Clinton. Dit verzoek heeft geleid tot Jessica’s documentaire ‘Code Rood: de doodstraf’, welke eind 2014 op de Nederlandse televisie werd uitgezonden.  Jessica heeft in 2016 een vervolg gemaakt op deze documentaire. ‘Deal met de dood’ was in april 2017 te zien op de televisie. Renate was als onderzoeker nauw betrokken bij het maken van deze documentaire.

In 2014 richtte Renate de Clinton Young Foundation op. Nadat de eerste documentaire op televisie verscheen, was er veel aandacht voor de zaak van Clinton. Mensen boden hulp en geld aan. Om alle hulp op professionele wijze te reguleren werd een stichting opgericht. Renate vormt, inmiddels samen met Merel Pontier, het dagelijks bestuur van de Clinton Young Foundation.