Merel Pontier

Merel Pontier (mr.) heeft strafrecht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij heeft haar Bachelor Rechtsgeleerdheid in 2014 behaald en haar Master Strafrecht in 2016. Merel heeft tijdens haar studie voor veel advocatenkantoren gewerkt, kantoren voornamelijk gespecialiseerd in strafrecht. Merel heeft altijd al een interesse gehad in het Amerikaanse strafrechtsysteem. In 2013 heeft Merel daarom besloten om naar de Verenigde Staten te gaan en daar te werken. Zij werkte uiteindelijk bij een advocatenkantoor in New York, gespecialiseerd in witteboordencriminaliteit. Merel werkte daar aan grootschalige fraudezaken.

In 2014 zag Merel de documentaire ‘Code Rood: de doodstraf’ op de televisie over de zaak van Clinton. Na het zien van de documentaire besloot Merel om Clinton te gaan schrijven. Ook heeft Merel Clinton al meerdere keren bezocht in de dodencel in Texas.

Merel is een felle tegenstander van de doodstraf. Nadat zij met Clinton begon te schrijven realiseerde zij zich dat ze meer wilde doen voor terdoodveroordeelden. Merel besloot om voor de tweede keer in de Verenigde Staten te werken. Dit keer werkte ze voor een advocatenkantoor gespecialiseerd in de doodstraf en de verdediging van terdoodveroordeelden in New Orleans, Louisiana. Ze heeft aan verschillende doodstrafzaken gewerkt en meerdere cliënten in de dodencel bezocht. Voordat Merel naar New Orleans vertrok adviseerde Clinton haar om met Renate Bouwmeester te praten. Renate had enige tijd eerder toevallig ook in New Orleans voor een vergelijkbaar advocatenkantoor gewerkt. Hoewel Merel en Renate elkaar niet kenden, ontmoetten zij elkaar en werden al snel goede vrienden. Zij deelden hun passie voor (het vechten tegen) de doodstraf en hun vriendschap met Clinton. 

Merel heeft daarnaast een grote passie voor het onderwijs en het delen van Clintons (bijzondere) verhaal aan studenten. Daarom bezoekt Merel regelmatig middelbare scholen en universiteiten om presentaties en lessen te geven. Daarnaast publiceert Merel op regelmatige basis artikelen over mensenrechten en inhumane straffen in juridische vakbladen.

Merel sloot zich in 2017 aan bij de Stichting als bestuurslid. In augustus 2019 verhuisde Merel naar Texas om te gaan studeren aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Texas in Austin. In mei 2020 studeerde Merel af met een Master in ‘Capital Punishment’. Merel slaagde in September 2020 voor de Texas Bar Exam en is daarmee officieel advocaat in Texas. In diezelfde maand startte Merel officieel de Amerikaanse tak van de Clinton Y0ung Foundation. Vanaf 2021 is Merel de ‘legal director’ van de stichting en zit zij niet meer in het bestuur.