Vragen aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Clinton Young Foundation > Nieuws > Geen onderdeel van een categorie > Vragen aan de Minister van Buitenlandse Zaken
  • Comments: 0
  • Posted by: Clinton Young Foundation

Nadat wij onze brief aan de Nederlandse overheid hebben gepubliceerd, ontvingen we veel berichten van mensen die aangaven de brief verstuurd te hebben. Wij willen graag iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om de brief op te sturen. Het heeft gewerkt!

We hebben een reactie ontvangen van de SP. Zij gaven aan dat zij samen met de PvdA en PvdD schriftelijke kamervragen hebben gesteld aan de Minister van Buitenlandse Zaken. De vragen zijn als volgt:

  1. Bent u bekend met de Clinton Young Foundation, die stelt dat de Amerikaan Clinton Lee Young, die op 26 oktober 2017 geëxecuteerd dreigt te worden, ten onrechte is veroordeeld voor twee moorden?1
  2. Begrijpt u de zorgen van de stichting dat de Amerikaan ten onrechte is veroordeeld tot de doodstraf en dat allerlei zaken niet naar behoren zijn verlopen tijdens zijn proces?
  3. Ziet u aanleiding contact op te nemen met de gouverneur van Texas om te verzoeken de executie van Clinton uit te stellen opdat zijn zaak herzien kan worden?

Zoals te lezen is vooral (de beantwoording van) vraag 3 heel belangrijk. Als de Minister van Buitelandse Zaken besluit om de Gouverneur in Texas te contacteren, hebben wij ons doel gehaald. De minister heeft nu drie weken de tijd om deze kamervragen te beantwoorden. We zullen meer weten op 27 juli as.Wij willen iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor het uitsturen van de brieven! Zonder jullie hulp was ons dit nooit gelukt.