BREAKING NEWS: dubbelrol Officier van Justitie

Clinton Young Foundation > Nieuws > Geen onderdeel van een categorie > BREAKING NEWS: dubbelrol Officier van Justitie
  • Comments: 0
  • Posted by: Clinton Young Foundation

Recent is bekend geworden dat de voormalig Assistent Officier van Justitie in Clintons strafzaak een dubbelrol heeft gespeeld. De man heeft in het geheim als juridisch medewerker en adviseur gewerkt voor de rechters die moesten beslissen in Clintons strafzaak, terwijl de man tegelijkertijd in de zaak als Assistent Officier van Justitie voor het Openbaar Ministerie werkte. Nu blijkt dat deze man door de rechtbank werd betaald om concept-vonnissen op te stellen voor de rechters in zaken waarin hij zelf als Officier van Justitie werkte. Een van die zaken is Clintons zaak. De rechters ondertekenden deze vonnissen en namen ze over. Waarschijnlijk werd geoordeeld in het voordeel van de betreffende Officier van Justitie. Clinton heeft alle procedures in de betreffende periode verloren.

De Assistent Officier werkte aan Clintons zaak van 2006 tot 2017. De ‘besmette’ zaken van Clinton lijken in ieder geval twee procedures uit 2006 resp. 2010 te betreffen, nu de Assistent Officier van Justitie deze vonnissen in zijn rol als juridisch adviseur voor de rechtbank heeft opgesteld, de rechters deze overnamen, zonder noemenswaardige aanpassingen ondertekenden en daarmee Clintons claims afwezen.

Dubbelrol

Jarenlang heeft deze Officier van Justitie gewerkt voor rechters in zaken waarin hij tegelijkertijd fungeerde als Officier van Justitie. Hij adviseerde de rechters over het vonnis en schreef de concept-vonnissen voor hen. Dit is een enorme schending van ethische gedragsregels en gaat regelrecht in tegen de wet (de ‘Texas Code of Judicial Conduct and ethical rules‘ verbiedt deze constructie). De zittende en staande magistratuur horen gescheiden te zijn. Deze dubbelrol druist in tegen de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de procedures waarin deze situatie zich voordeed verliezen hiermee hun integriteit en geloofwaardigheid. De dubbelrol is jarenlang geheimgehouden.

Afstand OM

De huidige Officier van Justitie in Clintons zaak ontdekte de dubbelrol per toeval op 16 augustus 2019 en maakte het nieuws bekend. Vervolgens verzocht zij de rechtbank op 22 augustus om het gehele Openbaar Ministerie uit Midland van Youngs zaak af te halen. Haar kantoor heeft geloofwaardigheid verloren en kan Young onmogelijk verder vervolgen. De rechter volgde dit verzoek. Nu zal een zogenoemde ‘special prosecutor’ moeten worden aangewezen om de zaak van Clinton Young over te nemen.

Gevolgen

Het is nog niet volledig duidelijk wat de precieze gevolgen zijn van het handelen van de betreffende Assistent Officier van Justitie. Om een compleet beeld te krijgen van de impact op de procedures in Youngs zaak is tijd en onderzoek nodig. Er zal nu eerst een onderzoek worden uitgevoerd om dit helder te krijgen voordat verdere vervolgstappen in Youngs zaak zullen worden genomen. Dit kan nog maanden of zelfs jaren duren.

Clinton heeft altijd volgehouden geen eerlijk proces te hebben gehad.

Klik hieronder om de moties van de Officier van Justitie en van Clintons advocaten te lezen.
STATE’S MOTION TO RECUSE THE DISTRICT ATTORNEY’S OFFICE OF MIDLAND COUNTY TEXAS
DEFENDANT’S NOTICE OF JOINDER IN DISTRICT ATTORNEY’S MOTION TO RECUSE THEMSELVES